ï»?!DOCTYPE html> »ê¶·ÂÞ¹éÀ´Æ¤·ô:ž®å®¶¼„§çŽ‰ ž®è¯´ 南楼画角 最新章节免贚w˜…è¯?/title> <meta name="keywords" content="»ê¶·ÂÞ¹éÀ´Æ¤·ô," /> <meta name="description" content="»ê¶·ÂÞ¹éÀ´Æ¤·ô:《小家碧玉》是南楼画角所著的ž®è¯´,ž®å®¶¼„§çŽ‰ ž®è¯´ 南楼画角 最新章节免贚w˜…诅R€?> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <link href="/templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="/templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="/templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="/templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="/templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico"> <link rel="canonical" href="//www.khdio.icu/xiaojiabiyu/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class="jumbotron subhead "> <div class="container"> <h1>»ê¶·ÂÞ¹éÀ´Æ¤·ô:<a href="" title="ž®å®¶¼„§çŽ‰">ž®å®¶¼„§çŽ‰</a></h1> <a href="/xcdaxq/" title="乡村大凶å™?><img src="/uploads/180522/1-1P522001I2140.jpg" width="150" height="200" alt="乡村大凶å™?></a> <a href="/xclyan/" title="乡村猎艳"><img src="/uploads/180522/1-1P522002325340.jpg" width="150" height="200" alt="乡村猎艳"></a> <a href="/xcchuns/" title="乡村春事"><img src="/uploads/180515/1-1P515152916408.png" width="150" height="200" alt="乡村春事"></a> <a href="/shuixiangrenjia/" title="水乡人家"><img src="/uploads/180522/1-1P522002011507.jpg" width="150" height="200" alt="水乡人家"></a> <a href="/xiangcyafu/" title="乡村艳福"><img src="/uploads/180602/1-1P6021T01CB.jpg" width="150" height="200" alt="乡村艳福"></a> <a href="/shanxiangyeqing/" title="å±×ƒ¹¡é‡Žæƒ…"><img src="/uploads/180604/1-1P604112029405.jpg" width="150" height="200" alt="å±×ƒ¹¡é‡Žæƒ…"></a> <a href="/xcsyi/" title="乡村¼œžåŒ»"><img src="/uploads/180606/1-1P606124249B3.jpg" width="150" height="200" alt="乡村¼œžåŒ»"></a> <a href="/taoyunshenjie/" title="桃运¼œžæˆ’"><img src="/uploads/180722/1-1PH21F95UH.jpg" width="150" height="200" alt="桃运¼œžæˆ’"></a> <a href="/flxnmyuji/" title="风流ž®å†œæ°‘艳遇记"><img src="/uploads/180722/1-1PH21G25G12.jpg" width="150" height="200" alt="风流ž®å†œæ°‘艳遇记"></a> <a href="/zcnhaohua/" title="总裁你好å?><img src="/uploads/180722/1-1PH21G5515K.jpg" width="150" height="200" alt="总裁你好å?></a> <a href="/gdzsjie/" title="官道之色æˆ?><img src="/uploads/180725/1-1PH5221035209.jpg" width="150" height="200" alt="官道之色æˆ?></a> <p class="lead hidden-phone"><br> <br> </p> </div> </header> <div class="container-fluid"> <div class="chapterlist"> <div style="clear:both"></div> <!-- 电脑òq¿å‘Šä½?开å§?--> <div class="adbox hidden-phone"> </div> <!-- 电脑òq¿å‘Šä½?¾l“束 --> <!-- 手机òq¿å‘Šä½?开å§?--> <div class="adbox visible-phone" rel="nofollow"></div> <!-- 手机òq¿å‘Šä½?¾l“束 --> <h2 class="text-center">ž®å®¶¼„§çŽ‰ 章节目录</h2> <div class="row-fluid"> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7854.html" title="爱撒娇的¼„§çŽ‰">爱撒娇的¼„§çŽ‰</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7855.html" title="吴家舅爷">吴家舅爷</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7856.html" title="村长的小孙子">村长的小孙子</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7857.html" title="孙周æ°?>孙周æ°?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7858.html" title="喝喜酒前">喝喜酒前</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7859.html" title="吴家长媳">吴家长媳</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7860.html" title="吴家的各房媳å¦?>吴家的各房媳å¦?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7861.html" title="吴家的男孩子ä»?>吴家的男孩子ä»?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7862.html" title="大丫环冬é›?>大丫环冬é›?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7863.html" title="一根筋的小é?>一根筋的小é?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7864.html" title="新妇敬茶">新妇敬茶</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7865.html" title="堂兄弟间的争é”?>堂兄弟间的争é”?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7866.html" title="不乖的小孩被胖揍">不乖的小孩被胖揍</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7867.html" title="跪祠å ?>跪祠å ?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7868.html" title="三个女äh一台戏">三个女äh一台戏</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7869.html" title="逛街">逛街</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7870.html" title="惯孩子的安™•¿">惯孩子的安™•¿</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7871.html" title="接碧玉回å®?>接碧玉回å®?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7872.html" title="½W?20 ç«?>½W?20 ç«?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7873.html" title="ç™Õd“¥çš„å©šäº?>ç™Õd“¥çš„å©šäº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7874.html" title="一个愿打一个愿æŒ?>一个愿打一个愿æŒ?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7875.html" title="吴家æ·È”·å­?>吴家æ·È”·å­?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7876.html" title="悲伤">悲伤</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7877.html" title="分家">分家</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7878.html" title="可怜的周小盆友">可怜的周小盆友</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7879.html" title="旧日é—ÞZ¸­å¯†å‹">旧日é—ÞZ¸­å¯†å‹</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7880.html" title="‹Æ å€ø™¿˜é’?>‹Æ å€ø™¿˜é’?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7881.html" title="吕家的反åº?>吕家的反åº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7882.html" title="成还是不æˆ?>成还是不æˆ?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7883.html" title="VIP31吕登的告è¯?>VIP31吕登的告è¯?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7884.html" title="VIP32吕登考上廪生">VIP32吕登考上廪生</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7885.html" title="VIP33是旧友还是昔日情敌?">VIP33是旧友还是昔日情敌?</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7886.html" title="VIP34复杂的刘å®?>VIP34复杂的刘å®?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7887.html" title="VIP35思春的刘姐儿åQˆæ‰è™«ï¼‰">VIP35思春的刘姐儿åQˆæ‰è™«ï¼‰</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7888.html" title="VIP36受伤的æ€ÀL˜¯ä»?>VIP36受伤的æ€ÀL˜¯ä»?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7889.html" title="VIP37吕登成婚">VIP37吕登成婚</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7890.html" title="VIP38æƒÒŽ¼äº†ç¢§çŽ?>VIP38æƒÒŽ¼äº†ç¢§çŽ?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7891.html" title="VIP39½C¼å°šå¾€æ?>VIP39½C¼å°šå¾€æ?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7892.html" title="VIP40惩罚">VIP40惩罚</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7893.html" title="VIP41ä¸ÞZ½•è¦æ¬ºè´Ÿç¢§çŽ?>VIP41ä¸ÞZ½•è¦æ¬ºè´Ÿç¢§çŽ?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7894.html" title="VIP42原由">VIP42原由</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7895.html" title="VIP43提亲">VIP43提亲</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7896.html" title="VIP44狭èµ\盔R€?>VIP44狭èµ\盔R€?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7897.html" title="VIP45吕登的想æ³?>VIP45吕登的想æ³?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7898.html" title="VIP46½W?46 ç«?>VIP46½W?46 ç«?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7899.html" title="VIP47有些改变的胡雪儿">VIP47有些改变的胡雪儿</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7900.html" title="VIP48周å{的心æ„?>VIP48周å{的心æ„?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7901.html" title="VIP49½W?49 ç«?>VIP49½W?49 ç«?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7902.html" title="VIP50吴家的麻烦事">VIP50吴家的麻烦事</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7903.html" title="VIP51娇媚的叶æ°?>VIP51娇媚的叶æ°?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7904.html" title="VIP52杯具äº?>VIP52杯具äº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7905.html" title="VIP53武哥生病">VIP53武哥生病</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7906.html" title="VIP54病好äº?>VIP54病好äº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7907.html" title="VIP55烦恼的季æ°?>VIP55烦恼的季æ°?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7908.html" title="VIP56认清真面ç›?>VIP56认清真面ç›?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7909.html" title="VIP57甛_“¥å„?>VIP57甛_“¥å„?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7910.html" title="VIP58中ä‹D">VIP58中ä‹D</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7911.html" title="VIP59曾二太太">VIP59曾二太太</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7912.html" title="VIP60曾五公子">VIP60曾五公子</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7913.html" title="VIP61喝酒吃饭">VIP61喝酒吃饭</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7914.html" title="VIP62定亲">VIP62定亲</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7915.html" title="VIP63周太å¤?>VIP63周太å¤?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7916.html" title="VIP64周å{成亲">VIP64周å{成亲</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7917.html" title="VIP65备嫁">VIP65备嫁</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7918.html" title="VIP66成亲äº?>VIP66成亲äº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7919.html" title="VIP67婚后½W¬ä¸€å¤?>VIP67婚后½W¬ä¸€å¤?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7920.html" title="VIP68闺房¿Uè¯­">VIP68闺房¿Uè¯­</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7921.html" title="VIP69刘水莲的改变">VIP69刘水莲的改变</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7922.html" title="VIP70吓跑äº?>VIP70吓跑äº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7923.html" title="VIP71马屁">VIP71马屁</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7924.html" title="VIP72刘家二房">VIP72刘家二房</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7925.html" title="VIP73‹È€çƒˆäº‰å?>VIP73‹È€çƒˆäº‰å?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7926.html" title="VIP74有喜">VIP74有喜</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7927.html" title="VIP75交心">VIP75交心</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7928.html" title="VIP76安排">VIP76安排</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7929.html" title="VIP77刘仁‹¹?>VIP77刘仁‹¹?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7930.html" title="VIP78隔阂">VIP78隔阂</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7931.html" title="VIP79又来了个丫头">VIP79又来了个丫头</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7932.html" title="VIP80问题解决">VIP80问题解决</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7933.html" title="VIP81生了">VIP81生了</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7934.html" title="VIP82满月é…?>VIP82满月é…?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7935.html" title="VIP83想通的杜氏">VIP83想通的杜氏</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7936.html" title="VIP84和谐">VIP84和谐</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7937.html" title="VIP85æƒÏx­»çš„刘水莲">VIP85æƒÏx­»çš„刘水莲</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7938.html" title="VIP86教训">VIP86教训</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7939.html" title="VIP87æ›ÒŽ°">VIP87æ›ÒŽ°</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7940.html" title="VIP88在京城的吕登">VIP88在京城的吕登</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7941.html" title="VIP89解题">VIP89解题</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7942.html" title="VIP90杜氏安排家务">VIP90杜氏安排家务</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7943.html" title="VIP91˜q›äº¬">VIP91˜q›äº¬</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7944.html" title="VIP92团聚">VIP92团聚</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7945.html" title="VIP93开æº?>VIP93开æº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7946.html" title="VIP94婆媳">VIP94婆媳</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7947.html" title="VIP95痛苦">VIP95痛苦</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7948.html" title="VIP96谈心">VIP96谈心</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7949.html" title="VIP97变故">VIP97变故</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7950.html" title="VIP98½Hå˜">VIP98½Hå˜</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7951.html" title="VIP99彪悍的想æ³?>VIP99彪悍的想æ³?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7952.html" title="VIP100梳理">VIP100梳理</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7953.html" title="VIP101后果">VIP101后果</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7954.html" title="VIP102生子">VIP102生子</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7955.html" title="VIP103大姐å„?>VIP103大姐å„?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7956.html" title="VIP104大喜äº?>VIP104大喜äº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7957.html" title="VIP105下狱">VIP105下狱</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7958.html" title="VIP106探监">VIP106探监</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7959.html" title="VIP107奛_„¿">VIP107奛_„¿</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7960.html" title="VIP108抓周">VIP108抓周</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7961.html" title="VIP109升官åQˆæ‰è™«ï¼‰">VIP109升官åQˆæ‰è™«ï¼‰</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7962.html" title="VIP110陈大人来äº?>VIP110陈大人来äº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7963.html" title="VIP111½W?111 ç«?>VIP111½W?111 ç«?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7964.html" title="VIP112梅姑">VIP112梅姑</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7965.html" title="VIP113首辅夫äh">VIP113首辅夫äh</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7966.html" title="VIP114来京">VIP114来京</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7967.html" title="VIP115老家的众äº?>VIP115老家的众äº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7968.html" title="VIP116老家的众人(下)">VIP116老家的众人(下)</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7969.html" title="VIP117吕申初议äº?>VIP117吕申初议äº?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7970.html" title="VIP118掌眼">VIP118掌眼</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7971.html" title="½W?119 ç«?>½W?119 ç«?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7972.html" title="回绝">回绝</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7973.html" title="VIP121亲事成了">VIP121亲事成了</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7974.html" title="VIP122胡家ž®èˆ…å­?>VIP122胡家ž®èˆ…å­?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7975.html" title="VIP123悲喜">VIP123悲喜</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7976.html" title="VIP124故äh故äh">VIP124故äh故äh</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7977.html" title="VIP125盔R‡">VIP125盔R‡</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7978.html" title="VIP126喝酒">VIP126喝酒</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7979.html" title="VIP127兄妹联手åQˆä¸ŠåQ?>VIP127兄妹联手åQˆä¸ŠåQ?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7980.html" title="VIP128胡耀¼œ–失ítªäº†">VIP128胡耀¼œ–失ítªäº†</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7981.html" title="VIP129消息">VIP129消息</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7982.html" title="VIP130赶出åŽÖM½åQ?>VIP130赶出åŽÖM½åQ?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7983.html" title="VIP131教子">VIP131教子</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7984.html" title="VIP132½Ž¡æ•™å¥›_„¿">VIP132½Ž¡æ•™å¥›_„¿</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7985.html" title="VIP133½W?133 ç«?>VIP133½W?133 ç«?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7986.html" title="形势">形势</a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="/xiaojiabiyu/7987.html" title="½W?135 ç«?>½W?135 ç«?/a> </div> <div class="span4 item" style="margin-left:0"> <a href="//www.khdio.icu/" title="»ê¶·ÂÞ¹éÀ´Æ½ÃñǹÅÅÃû">»ê¶·ÂÞ¹éÀ´Æ½ÃñǹÅÅÃû</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/xcdaxq/" title="乡村大凶å™? target="_blank" style="text-decoration:none">乡村大凶å™?/a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/xcchuns/" title="乡村春事" target="_blank" style="text-decoration:none">乡村春事</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/xclyan/" title="乡村猎艳" target="_blank" style="text-decoration:none">乡村猎艳</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/xcsyi/" title="乡村¼œžåŒ»" target="_blank" style="text-decoration:none">乡村¼œžåŒ»</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/shanxiangyeqing/" title="å±×ƒ¹¡é‡Žæƒ…" target="_blank" style="text-decoration:none">å±×ƒ¹¡é‡Žæƒ…</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/xiangcyafu/" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">乡村艳福</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/flxnmyuji/" title="风流ž®å†œæ°‘艳遇记" target="_blank" style="text-decoration:none">风流ž®å†œæ°‘艳遇记</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/taoyunshenjie/" title="桃运¼œžæˆ’" target="_blank" style="text-decoration:none">桃运¼œžæˆ’</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/zcnhaohua/" title="总裁你好å? target="_blank" style="text-decoration:none">总裁你好å?/a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/yuchenghuan/" title="‹Æ²æˆ‹Æ? target="_blank" style="text-decoration:none">‹Æ²æˆ‹Æ?/a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/gdzsjie/" title="官道之色æˆ? target="_blank" style="text-decoration:none">官道之色æˆ?/a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/ziyuxiannv/" title="紫玉仙女" target="_blank" style="text-decoration:none">紫玉仙女</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/dplwhj/" title="短篇辣文合集" target="_blank" style="text-decoration:none">短篇辣文合集</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/sigezimu/" title="四个字母" target="_blank" style="text-decoration:none">四个字母</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/jlqsczw/" title="金鳞岂是池中ç‰? target="_blank" style="text-decoration:none">金鳞岂是池中ç‰?/a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/shaolongfengliu/" title="ž®‘龙风流" target="_blank" style="text-decoration:none">ž®‘龙风流</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/xiaojiabiyu/" title="ž®å®¶¼„§çŽ‰" target="_blank" style="text-decoration:none">ž®å®¶¼„§çŽ‰</a>ã€?/li><li class="ffub">ã€?a href="/shuixiangrenjia/" title="水乡人家" target="_blank" style="text-decoration:none">水乡人家</a>ã€?/li> </ul> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p class="hidden-phone"><strong class="ffub">《小家碧玉ã€?/strong>ç”Þq½‘友è{载于¾|‘络åQŒè‹¥ä¾ëŠŠ¯äº†æ‚¨çš„权益,请于本站½Ž¡ç†å‘˜è”¾p?如发现小说内å®ÒŽœ‰ä¸Žæ³•å¾‹æŠµè§¦ä¹‹å¤„,请马上向本站举报ã€?</p> <p class="hidden-phone"> Copyright 2018 <a href="//www.khdio.icu/">乡村大凶å™?/a> by //www.khdio.icu/ </p> <div style="display:none"></div> </div> </footer> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>